home
Activiteiten
Practische info
pedagogie
Binnen- en buitenruimte
Groepsleiding
Ouders
 
Kinderen

 

Pedagogie en werkwijze

Ieder kind is een mens in ontwikkeling met een eigen geschiedenis en een eigen toekomst. Van een jong appelboompje weet je welke vruchten het zal dragen als het volwassen is. Bij een kind is het nog een raadsel welke ‘vruchten’ zijn volwassen leven zal dragen. De mens is uniek en iedere mens levert zijn eigen, unieke bijdrage aan de ontwikkeling van de mensheid.

De ontwikkelingsgedachte is misschien wel het belangrijkste gegeven uit de antroposofie waarmee we werken. We proberen het kind zoveel mogelijk in zijn ware wezen te zien en te begrijpen hoe het zich wil ontwikkelen: welke talenten en kwaliteiten draagt het in zich en welke eenzijdigheden wil het overwinnen? Met zulke vragen zoeken we naar een goede manier om het kind te begeleiden. Daarbij is overleg en samenwerking met de ouders belangrijk.

Open en positieve houding

Een open houding naar het kind laat ruimte voor ontwikkeling. We willen kinderen niet vastpinnen op waar ze moeite mee hebben of waar ze juist goed in zijn. Door oprechte interesse kan het kind de ruimte ervaren zich breed te ontwikkelen. Wanneer een kind zich in zijn kwaliteiten gezien voelt, werkt dit bemoedigend in zijn verdere ontwikkeling. Daarom spreken we de kinderen vooral aan op hun kwaliteiten. 

Lerende houding

Ook wij volwassenen zijn nog in ontwikkeling. Met kinderen werken betekent in een tweezijdig proces van opvoeden staan. De persoonlijke ontwikkeling van de mensen die bij BSO Lotus werken is daarom belangrijk en wordt door ons ondersteund. Daarnaast verdiepen we ons ook gezamenlijk in de antroposofie en de pedagogische literatuur in het bijzonder. De praktijk van alledag levert de thema’s die onderwerp van studie kunnen worden.

Aandacht

De dingen met aandacht doen voegt kwaliteit toe aan de sfeer en de omgangsvormen. De kwaliteit (of moraliteit, zoals sommigen ook zeggen) die we aan ons werk geven wordt overgenomen door de kinderen. Zo werkt de omgeving door tot in het lichamelijk en psychisch welzijn.

Natuurlijke materialen

Kwaliteit en echtheid van materialen is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van de zintuigen. Speelgoed en inrichting zijn daarom van natuurlijke materialen. Ook de kleuren zorgen voor een harmonische omgeving.

Gezonde voeding

De kinderen krijgen bij ons biologische (en zo mogelijk biologisch dynamische) voeding.  Eerlijk voedsel is niet alleen gezond voor mens en aarde, het ondersteunt ook de zintuigontwikkeling.

Ritme in dag, week en jaar

Ritme, gewoonten en rituelen geven kinderen houvast in de tijd. Als je weet hoe de dag ongeveer verloopt, geeft dat rust. Je hoeft er als kind niet bij stil te staan. De opbouw van de dag heeft een vast verloop. De dagen van de week zijn herkenbaar aan bepaalde activiteiten. De seizoenen en jaarfeesten geven het jaarritme aan; de spelletjes, activiteiten en verhalen sluiten daarbij aan.

Aanvullend op de schooldag

Waar de schooldag zeer gestructureerd verloopt, is de middag op de opvang veel losser. Net als thuis is er geen programma waar iedereen aan mee moet doen. Je mag met van alles meedoen, maar je kunt vooral ook lekker je gang gaan. We doen de schooldag dus niet over, maar zoeken steeds naar een passend vervolg op de schooldag.

Beleid en protocollen

Een uitgebreide beschrijving van ons pedagogisch beleid vindt u in ons pedagogisch beleidsplan. Download hier

Ten aanzien van de volgende onderwerpen is er beleid gemaakt in de vorm van protocollen:

- Hygiëne
- Veiligheid
- Medisch handelen
- Privacy
- Zieke kinderen
- Protocol kindermishandeling

Alle genoemde protocollen zijn op BSO Lotus ter inzage. Tevens is er voor ouders een informatiemap op de groep waarin de nieuwsbrieven, notulen oudercommissie en klachtenverslag te vinden zijn. Voor alle ggd rapporten kunt u kijken op landelijkregisterkinderopvang.nl