home
Activiteiten
Practische info
pedagogie
Binnen- en buitenruimte
Groepsleiding
Ouders
 
Kinderen

 

Groepsleiding

Onze pedagogische medewerkers zijn gekwalificeerde beroepskrachten en beroepskrachten in opleiding.
De verhouding tussen groepsleiding en het aantal kinderen is conform het convenant kwaliteit kinderopvang: 1 pedagogisch medewerker voor 10 kinderen van 4-7 jaar of 12 kinderen van 7-13 jaar.

Alle personen die bij BSO werkzaam zijn, zijn in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) afgegeven door het Ministerie van Justitie en doen jaarlijks een herhaling kinder EHBO.