home
Activiteiten
Practische info
pedagogie
Binnen- en buitenruimte
Groepsleiding
Ouders
 
Kinderen

 

Binnen- en buitenruimte


BSO Lotus beschikt per kind over minimaal 3,5 m2 bruto speel- en werkoppervlakte binnen. Onze opvang heeft twee ruimtes die elk een eigen sfeer hebben. In de brede kleutergang hebben wij ruimte om te klimmen en hutten te bouwen en spelen we met de daar aanwezige speeltoestellen. Tevens mogen wij gebruik maken van de gymzaal van school met daarbij horend speelmateriaal.