home
Activiteiten
Practische info
pedagogie
Binnen- en buitenruimte
Groepsleiding
Ouders
 
Kinderen

 

Praktische info

Inschrijving en plaatsing
Wijzigen en beëindigen van het contract
Tarieven

Openingstijden
Jaarlijks overzicht met openingsdagen download hier
Studiedagen
Zomer- en wintersluiting
Extra opvang
Ruilen van dagen

Inschrijving en plaatsing

Voor inschrijvingen download het inschrijfformulier en mail deze ingevuld naar Debicare. Debicare is het bedrijf dat voor ons de plaatsing en facturatie verzorgd.

De plaatsing is afhankelijk van een aantal factoren, zoals leeftijd en het aantal gewenste dagen. Als op de gewenste dag geen plaats is, wordt (indien mogelijk) een alternatief aangeboden. Als het alternatief niet voldoet, wordt het kind op de wachtlijst geplaatst. Deze lijst wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd.

In een aantal gevallen wordt voorrang verleend:

1. aan tweede en volgende kinderen uit hetzelfde gezin,
2. bij uitbreiding of wijziging van dagen van een geplaatst kind,
3. doorstroom vanuit de peuterklas naar de BSO.

Meer informatie over de wachtlijst en voorrangregels verwijzen wij u naar Debicare, Jos van Santen. Zij is bereikbaar op werkdagen van 08.00 – 17.00 uur. Telefoonnummer is 0180 – 555911 en e-mail j.vansanten@debicare.nl

Wijzigen en beëindigen van het contract top

Wijzigingen in het contract dienen schriftelijk doorgegeven te worden aan Debicare. De opzegtermijn bedraagt 1 maand en gaat in bij de eerst volgende 1ste van de maand. De datum van ontvangst van de opzegging door Debicare is bepalend voor het ingaan van deze termijn. Voor gedeeltelijke opzegging geldt dezelfde procedure.

Tarieven top

Op basis van ons tarief van € 8,00 per uur voor pakkket A en van € 7,93 per uur voor pakkket B & C geven wij hier per pakket en het aantal dagen een overzicht van de maandprijs en jaarprijs per pakket.

Pakket A
Opvang van 13.00 tot 14.45 uur. Dit pakket biedt opvang op de schooldagen gedurende 40 schoolweken per jaar (met uitzondering van de woensdag).
40 wkn per jaar

Pakket A

maandprijs

maanduren

Jaarprijs

jaaruren

Uurtarief

1 dag p/w

€   48,30

5,83

€  579,60

70

 € 8,28 

2 dagen p/w

€   96,60

11,67

€  1.159,20

140

€ 8,28 

3 dagen p/w

€   144,90

17,50

€  1.738,80

210

€ 8,28 

4 dagen p/w

€  193,20

23,33

€  2.318,40

280

€ 8,28 

Pakket B
Opvang van 13.00 tot 18.00 uur gedurende 40 schoolweken per jaar en
gedurende 8 schoolvakantieweken van 08.00 tot 18.00 uur.
De eerste 3 weken van de zomervakantie en
de week tussen kerst en oud & nieuw is er geen opvang.
BSO 40 lang + 8 vak. Wkn

Pakket B

maandprijs

maanduren

jaarprijs

jaaruren

uurtarief

1 dag p/w

€   191,33

23,33

€ 2.296,00

280,00

€ 8,20

2 dagen p/w

€   382,67

46,66

€ 4.592,00

560,00

€ 8,20 

3 dagen p/w

€   574,00

70,00

€ 6.888,00

840,00

€ 8,20

4 dagen p/w

€   765,33

93,32

€ 9.184,00

1120,00

€ 8,20

5 dagen p/w

€   956,67
116,65
€ 11.480,00
1400,00
€ 8,20

5 dagen opvang per week is in principe niet mogelijk bij Lotus.

Pakket C
Opvang van 14.45 tot 18.00 uur gedurende 40 schoolweken per jaarvang en
gedurende 8 schoolvakantieweken van 08.00 tot 18.00 uur.
De eerste 3 weken van de zomervakantie en
de week tussen kerst en oud & nieuw is er geen opvang.
BSO 40 kort + 8 vak. Wkn

Pakket C

maandprijs

maanduren

jaarprijs

jaaruren

uurtarief

maandag

€   143,50

17,50

€ 1.722,00

210,00

€ 8,20

dinsdag

€   287,00

35,00

€ 3.444,00

420,00

€ 8,20

donderdag

€   430,50

52,50

€ 5.166,00

630,00

€ 8,20

vrijdag

€   574,00

70,00

€ 6.888,00

840,00

€ 8,20

:

Openingstijden top

Wij zijn het hele jaar geopend op alle schooldagen van 13.00 tot 18.00 uur. Gedurende de schoolvakanties, met uitzondering van de eerste 3 weken van de zomervakantie en de week tussen kerst en Oud & Nieuw, bieden wij hele dagopvang aan van 08.30 tot 18.00 uur. Op nationale feestdagen zoals 1e en 2e kerstdag, nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, 2e paasdag, Koningsdag, 5 mei ( 1 keer in de 5 jaar), Hemelvaartsdag, de dag daarna en 2e pinksterdag zijn wij gesloten.

Studiedagen top

Tijdens studie- en planningsdagen van school zijn wij de hele dag geopend mits:

- de school dit minimaal twee weken van tevoren aankondigt en
- er meer dan 5 kinderen komen.

We vragen ouders daarom twee weken van tevoren aan te geven of ze tijdens deze dagen gebruik willen maken van de opvang. Studie- en of planningsdagen zitten niet in het pakket en worden achteraf gefactureerd. Kinderen die pakket A hebben, kunnen ook tijdens studie- en planningsdagen komen, mits de groepsgrootte dit toelaat.
Voor inschrijven download hier het formulier en lever dat in bij de pedagogisch medewerkers.


Zomer- en wintersluiting top

De eerste drie weken van de zomervakantie en de dagen tussen kerst en Oud & Nieuw zijn we gesloten. Zo heeft een jaar een begin en een eind, en is de continuïteit beter gewaarborgd omdat we het aantal invallers door deze gezamenlijke vakantie van pedagogisch medewerkers, kunnen beperken.

Extra opvang top

Een extra opvangdag afnemen kan wanneer de capaciteit dit toelaat.

Voor inschrijven download hier het aanvraagformulier en lever dat in bij de pedagogisch medewerkers / leidinggevende. Extra dagen worden achteraf gefactureerd.

De prijzen, á € 8,39 per uur, zijn:

Pakket A

13.00 - 14.45 uur

€ 14,69

Pakket B

13.00 - 18.00 uur

€ 4,95

Pakket C

14.45 - 18.00 uur

€ 27,27

Hele dag

8.00 - 18.00 uur

€ 83,80


Ruilen van dagen top

Ruilen van dagen is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

1.Tenminste 5 dagen van te voren aangevraagd met het aanvraagformulier;
2. Laat de groepsgrootte en –samenstelling dit toe;
3. Ruilen van dagen kan alleen binnen een periode van 5 werkdagen;
4. Feestdagen waarop wij zijn gesloten of dagen waarop het kind ziek is of om andere reden afwezig is, kunnen niet geruild worden;


Het ruilen van dagen is een service, kan niet continu worden aangevraagd en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij hanteren als regel dat er 1 keer per maand een ruildag aangevraagd kan worden.

Voor het aanvragen van ruildagen download hier het aanvraagformulier en lever dat in bij de pedagogisch medewerkers / leidinggevende.